fbpx ...

MENU

Μαθήματα Access Expert
Εξ Αποστάσεως

Οι άνθρωποι που έχουν καλή γνώση Microsoft Access, δεν είναι πολλοί και είναι περιζήτητοι.

Μαθήματα στον χρόνο σας

Οποιαδήποτε μέρα και ώρα εσείς επιθυμείτε.

Μαθήματα στον χώρο σας

Από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας

Βιντεοσκοπημένα Μαθήματα

Για να τα ακούσετε όσες φορές θέλετε μέχρι να τα εμπεδώσετε.

Εύκολη Εγκατάσταση

Ένα αρχείο, 2 κλικ. Το μόνο προαπαιτούμενο σύνδεση στο internet.

Γιατί να το παρακολουθήσω;

Οι βάσεις δεδομένων είναι παντού και οι θέσεις εργασίας για ανθρώπους με τις σχετικές γνώσεις πολλές.

Εάν Θέλεις να κάνεις το πρώτο βήμα ώστε να μπορέσεις να διεκδικήσεις μια θέση σ’ αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, τότε οι γνώσεις Access Expert είναι για εσένα.

Επίσης τα μαθήματα είναι κατάλληλα για την προετοιμασία σας για την πιστοποίηση υπολογιστών σε προχωρημένο επίπεδο.

Τι ακριβώς θα μάθω ;

71 Μαθήματα

Όλα τα βίντεο μαθημάτων έχουν συνολική διάρκεια 8,5 ωρών περίπου. Ο χωρισμός της ύλης σε πολλά και μικρά κομμάτια είχε ως αποτέλεσμα μαθήματα που είναι εύκολο να τα παρακολουθήσω και να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μου. Κατά μέσο όρο κάθε βίντεο διαρκεί περίπου επτά λεπτά.

 

587 Ασκήσεις

Κάθε άσκηση έχει αυτόματη βαθμολόγηση (in-ATES) και μπορώ να δω άμεσα αν την έλυσα σωστά. Αν κάνω λάθος υπάρχει βίντεο απάντησης όπου ο καθηγητής μου εξηγεί αναλυτικά πως λύνεται και τι πρέπει να προσέξω.

 Διάρκεια μαθήματοςΑσκήσεις
1 :: Επιλογή του σωστού τύπου δεδομένων6′ 53”9
2 :: Τύποι δεδομένων κειμένου8′ 41”8
3 :: Αριθμητικοί τύποι δεδομένων7′ 35”5
4 :: Αριθμητικοί τύποι δεδομένων – Δεκαδικοί αριθμοί8′ 24”6
5 :: Αυτόματη αρίθμηση8′ 10”4
6 :: Επιπτώσεις τροποποίησης τύπων δεδομένων και ιδιοτήτων4′ 19”11
7 :: Κανόνες επικύρωσης σε επίπεδο πεδίου και εγγραφής9′ 32”14
8 :: Κανόνες επικύρωσης με υπολογισμούς και συναρτήσεις7′ 31”5
9 :: Οι ιδιότητες προεπιλεγμένη τιμή, απαιτείται και μηδενικό μήκος7′ 09”6
10 :: Η ιδιότητα της λεζάντας3′ 45”3
11 :: Δημιουργία λίστας τιμών με πληκτρολόγηση6′ 09”6
12 :: Πεδία επιλογής με πληκτρολόγηση τιμών9′ 47”7
13 :: Πεδία επιλογής σε σύνδεση με πίνακα7′ 56”5
14 :: Πεδία επιλογής με πολλές στήλες6′ 54”5
15 :: Μορφοποίηση πεδίων κειμένου9′ 16”8
16 :: Μορφοποίηση αριθμητικών πεδίων5′ 29”6
17 :: Μορφοποίηση ανά κατηγορία για αριθμητικά πεδία3′ 19”3
18 :: Μορφοποίηση πεδίων ημερομηνίας/ώρας και ναι/όχι6′ 54”5
19 :: Μάσκες εισαγωγής ψηφίων7′ 44”7
20 :: Μάσκες εισαγωγής γραμμάτων5′ 30”6
21 :: Ειδικές δυνατότητες με τις μάσκες εισαγωγής10′ 06”8
22 :: Ακεραιότητα δεδομένων4′ 17”0
23 :: Εισαγωγή στις σχέσεις ένα προς πολλά5′ 16”14
24 :: Εισαγωγή στις σχέσεις ένα προς ένα7′ 26”7
25 :: Ακεραιότητα αναφορών σε σχετιζόμενες εγγραφές7′ 01”8
26 :: Διαδοχή ενημέρωση και διαγραφή σχετιζόμενων εγγραφών5′ 32”7
27 :: Κατανόηση της σχέσης πολλά προς πολλά3′ 07”5
28 :: Υλοποίηση της σχέσης πολλά – προς – πολλά7′ 23”12
29 :: Ο ενδιάμεσος πίνακας στις σχέσεις πολλά προς πολλά7′ 51”3
30 :: Ερωτήματα επιλογής8′ 21”13
31 :: Συνδέσεις σχέσεων5′ 33”9
32 :: Ερωτήματα ενημέρωσης – εισαγωγή στα ερωτήματα ενέργειας7′ 25”7
33 :: Ερωτήματα ενημέρωσης με κριτήρια και συμμετοχή άλλων πεδίων12′ 11”11
34 :: Ερωτήματα διαγραφής11′ 07”6
35 :: Ερωτήματα δημιουργίας6′ 54”5
36 :: Ερωτήματα προσάρτησης6′ 03”4
37 :: Ομαδοποίηση και συγκεντρωτικές συναρτήσεις σε ερωτήματα10′ 16”13
38 :: Ερωτήματα διασταύρωσης10′ 56”14
39 :: Οι τελεστές like και not και οι χαρακτήρες μπαλαντέρ *, ?, #8′ 01”9
40 :: Οι αγκύλες μέσα στον τελεστή like7′ 21”6
41 :: Ο τελεστής between και οι συναρτήσεις day, month, year, weekday8′ 34”4
42 :: Υπολογιζόμενα πεδία σε ερωτήματα9′ 47”11
43 :: Εμφάνιση υψηλότερων ή χαμηλότερων τιμών σε ερωτήματα3′ 53”10
44 :: Ερωτήματα με παραμέτρους6′ 14”11
45 :: Ο τελεστής Null2′ 53”10
46 :: Εύρεση αταίριαστων εγγραφών και πως λειτουργεί ο σύνδεσμος αποκλεισμού10′ 06”8
47 :: Εύρεση διπλότυπων εγγραφών4′ 00”5
48 :: Η γλώσσα SQL4′ 39”2
49 :: Εισαγωγή στις φόρμες7′ 29”9
50 :: Δημιουργία δεσμευμένων ή αδέσμευτων στοιχείων σε φόρμα8′ 47”9
51 :: Δημιουργία και τροποποίηση σύνθετου πλαισίου και πλαισίου λίστας8′ 05”10
52 :: Σύνθετο πλαίσιο εύρεσης εγγραφών2′ 47”5
53 :: Στοιχεία ελέγχου επικύρωσης και ομάδων επιλογών7′ 43”9
54 :: Υπολογιζόμενα πλαίσια κειμένου σε φόρμα12′ 15”11
55 :: Σειρά tab, ενότητες φόρμας και εισαγωγή πεδίων ημερομηνίας και ώρας7′ 18”12
56 :: Δευτερεύουσες (υποφόρμες), συνδεδεμένες και διαιρεμένες φόρμες8′ 20”12
57 :: Δημιουργία έκθεσης5′ 49”12
58 :: Ταξινόμηση και ομαδοποίηση έκθεσης8′ 42”6
59 :: Αριθμητικοί και λογικοί υπολογισμοί σε μια έκθεση7′ 00”6
60 :: Συγκεντρωτικές συναρτήσεις, τρέχον άθροισμα και τελεστής συνένωσης σε μια έκθεση9′ 56”15
61 :: Υπολογισμός ποσοστιαίων ποσοτήτων σε μια έκθεση8′ 53”7
62 :: Υποχρεωτικές αλλαγές σελίδας, ημερομηνία, ώρα και αριθμοί σελίδων σε έκθεση5′ 50”12
63 :: Δευτερεύουσες συνδεδεμένες εκθέσεις7′ 04”4
64 :: Δημιουργία και εκτέλεση μακροεντολής4′ 44”5
65 :: Αντιστοίχιση μακροεντολής σε αντικείμενο ή συμβάν7′ 42”6
66 :: Εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικές πηγές11′ 10”10
67 :: Εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές5′ 38”13
68 :: Σύνδεση εξωτερικών δεδομένων6′ 11”11
69 :: Είδη βάσεων δεδομένων4′ 12”5
70 :: Κύκλος ζωής μιας βάσης δεδομένων5′ 19”5
71 :: Που χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων4′ 18”2
Επαναληπτικά τεστ0′ 00″40
Σύνολα8ω 28′ 23″587

 

Πόσες ώρες εκπαίδευσης χρειάζομαι;

Θα χρειαστώ από 30 έως 40 ώρες εκπαίδευσης που καλό είναι να τις μοιράσω μέσα σε μια περίοδο ενός έως δύο μηνών.

Η κατανόηση της γνώσης είναι μια διαδικασία που λειτουργεί σταδιακά και πρέπει να δώσω στον εαυτό μου αυτό το περιθώριο.

Κάθε ώρα εκπαίδευσης σήμερα θα με γλιτώσει από αμέτρητες ώρες αναζήτησης και καθυστέρησης αύριο.

Είναι μια επένδυση χρόνου που θα μου επιστραφεί στο πολλαπλάσιο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής μου.

~ Αν η κορυφή είναι εύκολη, δεν είναι κορυφή.~

Ποιός Διδάσκει;

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος και καθηγητής αυτής της σειράς μαθημάτων είναι ο Βασίλης Ταβουλτσίδης.

Η εμπειρία του στο e-learning ξεκινάει από το 2006 και φτάνει μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά του είναι ο απλός και κατανοητός τρόπος παρουσίασης ακόμα και της πιο δύσκολης ύλης.

Η ευχάριστη φωνή, ο σωστός ρυθμός και ο φιλικός τρόπος ομιλίας συνδυάζονται αρμονικά με την μεταδοτικότητα και δίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για τον πλέον καταξιωμένο καθηγητή e-learning στην Ελλάδα που έχει διδάξει σε δεκάδες χιλιάδες μαθητές μέσω της ασύγχρονης διαδικασίας εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις;

Θα πρέπει να έχω τις γνώσεις βασικού επιπέδου στην Access για να μπορέσω να παρακολουθήσω αυτή τη σειρά μαθημάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή επανάληψη ή υπενθύμιση κάποιων γνώσεων που θεωρούνται βασικού επιπέδου και είναι πολύ σημαντικές.

Όμως πρόκειται για προχωρημένο επίπεδο συνεπώς οι γνώσεις του βασικού επιπέδου θεωρούνται γενικά δεδομένες.

Πιστοποίηση

Αν με ενδιαφέρει να πιστοποιηθώ τότε η ύλη που υπάρχει στο Αθηνά Access Expert με καλύπτει για τις πιστοποιήσεις:

  • ECDL
  • Vellum
  • KeyCert
  • GlobalCert
  • UniCert
  • ACTA

Εκδώσεις της Access που καλύπτει:

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι φτιαγμένο για τις ελληνικές εκδόσεις της Access 2016 και Access 2019.

Συνεπώς θα πρέπει να έχω στον υπολογιστή μου μια από αυτές τις εκδόσεις που θα πρέπει να είναι ενεργή. 


Η πλατφόρμα μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε υπολογιστές με Windows 7, Windows 10 ή Windows 11.

Δεν λειτουργεί σε Android, iOS, Linux, Unix ή άλλο λειτουργικό σύστημα.

Δείγματα Μαθημάτων Access Expert

Ξεκινήστε σήμερα τα μαθήματα σας

pliroforikikoufopoulou@gmail.com
Κατεχάκη 32, Αθήνα
Κύπρου 12, Παλλήνη

SOCIAL MEDIA

Στείλτε μας μήνυμα

Our Menu

Εδώ θα βρείτε ό,τι ψάχνετε!